PROGRAM FORUM, 16 września 2021

9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Oficjalne otwarcie Forum i sesja networkingowa

KONDYCJA I ROZWÓJ SEKTORA

9:45

DANE I BADANIA PMR
Sytuacja makroekonomiczna w 2021 i jej konsekwencje dla rynku prywatnej opieki zdrowotnej. Prognoza na rok 2022

Maciej Gazda, Główny Ekonometryk, PMR

10:00

Sesja pytań i odpowiedzi

10:10

Rynek prywatnej opieki zdrowotnej 2021-2022 w liczbach – kluczowe trendy, zmiany, najbardziej prawdopodobny scenariusz rozwoju
Monika Stefańczyk, Dyrektor Sektora Farmaceutycznego i Ochrony Zdrowia, PMR
Justyna Zagórska, Starszy Analityk Rynku Ochrony Zdrowia , PMR 

 • Prognoza na 2022 w świetle danych PMR
 • Rynek abonamentów medycznych i ubezpieczeń w świetle badań: wartość rynku i prognozy
 • Sytuacja na rynku szpitali
 • Najbardziej perspektywiczne segmenty: psychiatria: wyniki autorskiego badania PMR
 • Wyniki najnowszego badania B2B o wpływie pandemii na funkcjonowanie sektora w pierwszej połowie 2021 r.
10:35

Sesja pytań i odpowiedzi

10:45

Rozwój telemedycyny w czasach COVID-19
Justyna ZagórskaStarszy Analityk Rynku Ochrony Zdrowia, PMR 
Marta Marszałek, Analityk Rynku Ochrony Zdrowia, PMR

 • Wartość rynku usług telemedycznych w latach 2021-2022
 • Wyniki najnowszego badania PMR: skala stosowania, niezaspokojone potrzeby – zmiany w 2021 r.
 • Przykłady rozwiązań
11:10

Sesja pytań i odpowiedzi

11:20

Przerwa na kawę

11:50

OCENA SEKTORA OKIEM ŚWIADCZENIODAWCÓW

DYSKUSJA PANELOWA: Sektor prywatnej opieki zdrowotnej półtora roku po pojawieniu się koronawirusa w Polsce – najważniejsze wnioski
PANELIŚCI:

Anna Rulkiewicz, Prezes Zarządu Grupy LUX MED
Artur Białkowski, Członek Zarządu, Dyrektor Zarządzający ds Usług Biznesowych, MEDICOVER
Anna Janiczek, Prezes Zarządu, PZU ZDROWIE
Aneta Rubiec, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Zdrowotnych, Osobowych i na Życie, SIGNAL IDUNA
Andrzej Sokołowski, Prezes ZarząduOGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE SZPITALI PRYWATNYCH

12:35

Sesja pytań i odpowiedzi

12:45

Lunch

DIAGNOSTYKA – NAJNOWSZE TRENDY

13:45

DANE I PROGNOZY PMR
Diagnostyka obrazowa – boom po kryzysie czy wciąż ograniczony dostęp?
Monika Stefańczyk, Dyrektor Sektora Farmaceutycznego i Ochrony Zdrowia, PMR
Marta Marszałek, Analityk Rynku Ochrony Zdrowia, PMR

 • Obecna sytuacja na rynku: premiera najnowsze badania PMR
 • Prognozy PMR dla usług diagnostyki obrazowej na 2022 rok
 • Dostęp do badań
 • Perspektywiczne obszary
14:10

Sesja pytań i odpowiedzi

14:20

OCENA SEKTORA OKIEM UCZESTNIKÓW RYNKU

Diagnostyka laboratoryjna – czy jest beneficjentem pandemii?

Józef Jakubiec, Dyrektor Generalny Stowarzyszenia,  MEDTECH POLSKA

 • Wartość rynku
 • Struktura
 • Obszary wzrostu
14:50

Sesja pytań i odpowiedzi

15:00

DYSKUSJA PANELOWA
Diagnostyka – sektor publiczny i prywatny – perspektywy dla nowych technologii
PANELIŚCI:
Jakub Swadźba
, Prezes Zarządu, DIAGNOSTYKA
Jacek Liszka, Współzałożyciel Grupy Kapitałowej Voxel i Doradca Zarządu, VOXEL
Marek Witulski, Dyrektor branż Diagnostic Imaging i Advanced Therapies, SIEMENS HEALTHINEERS

15:50

Sesja pytań i odpowiedzi

16:00
Podsumowanie i koktajl networkingowy
17:00
Zakończenie forum
Scroll to Top