BRANŻOWY RAPORT DLA UCZESTNIKÓW

Podczas wydarzenia omawiamy wybrane zagadnienia związane z rozwojem sektora prywatnych usług medycznych.
Pełny zakres informacji temat sytuacji w branży oraz 5-letnie prognozy rozwoju zarówno dla całego rynku, jak i dla najważniejszych segmentów:
abonamentów medycznych, ubezpieczeń zdrowotnych i usług płatnych z kieszeni pacjenta (FFS
), znajdziesz w nowym raporcie PMR:

Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce 2019

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2020-2025

RAPORT ZAWIERA
  • Wartość rynku opieki zdrowotnej w Polsce ogółem oraz w podziale na poszczególne segmenty rynku
  • Prognozy rozwoju oraz kluczowe trendy w raz z ich wpływem na rynek w latach 2020 do 2025.
  • Prywatne ubezpieczenia zdrowotne – wartość segmentu, 5-letnie prognozy dla wartości sprzedaży, główni ubezpieczyciele, rodzaje i ceny polis dostępnych dla polskich klientów.
  • Abonamenty medyczne – wartość segmentu, 5-letnie perspektywy rozwoju, kluczowi gracze oraz ich udziały
  • Prywatne firmy medyczne – liczba placówek (w tym przychodni przyzakładowych i partnerskich), wyniki finansowe, liczba pacjentów, plany rozwojowe.
  • Zachowania konsumenckie – ocena systemu, zakres wykorzystywanych usług, oczekiwania względem usług prywatnej opieki medycznej i bariery finansowe ograniczające dostęp do nich; profil konsumenta oraz wydatki fee-for-service w rozbiciu na grupy demograficzne oraz typ usług
  • Turystyka medyczna – wartość segmentu, główne specjalizacje, bariery i czynniki wspierające rozwój.
  • Inne niepubliczne placówki opieki zdrowotnej w Polsce – laboratoria, stacje dializ, gabinety stomatologiczne, placówki oferujące badania diagnostyki obrazowej, ratownictwo medyczne, szpitale.

DLA UCZESTNIKÓW FORUM RAPORT TANIEJ

Udział w Forum umożliwia jednoczesny zakup raportu
„Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce 2020”
w preferencyjnej cenie.

Przewiń do góry